Dokumenty UE

ŚWIAT DREWNA DOMINIK JABŁOŃSKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. Produkcja zasobooszczędnych materiałów budowlanych.Celem projektu jest realizacja strategii innowacji produktowej i procesowej przedsiębiorstwa Świat
Drewna poprzez zakup i wdrożenie wybranych środków trwałych.

Wartość projektu ogółem: 1 214 625,00
Dofinansowanie projektu z UE: 790 000,00
Wkład własny: 424 625,00